Aktuellt

Sommartider i SÖF

Under juli tar SÖF semester. Dock inte helt, vissa funktioner bevakas med jämna mellanrum. Kanslitelefonen helt stängd. Bevakas med jämna mellanrum: info@svenskaodemforbundet.se skane@svenskaodemforbundet.se orebro@svenskaodemforbundet.se stockholm@svenskaodemforbundet.se Ansökan om medlemskap under sommaruppehållet: Det går bra att ansöka om medlemskap under hela sommaren. Fakturan på medlemsavgiften skickas dock ut först den 8 augusti och du har din faktura […]

Read More

Vi behöver vård – tema för Internationella lipödemmånaden 2017

Lipödem är en kronisk progredierande kvinnosjukdom! Personer med lipödem lider av smärta, ätstörningar, dålig självkänsla och självförtroende samt bristande diagnostik och behandling i Sverige. Under årets Internationella lipödemmånad fokuserar därför SÖF på bristerna i vården för denna dolda sjukdom. Under månaden kommer SÖF att uppmärksamma och sprida kunskap om lipödem i form av text, bild […]

Read More

Lymfödem – ett område som lyfts i det nya Vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Det mest angelägna målet med det nationella vårdprogrammet är att alla landsting och regioner ska använda det som underlag för beslut om konkreta tillämpningar på sjukhus, mottagningar och vårdcentraler. All rehabilitering kommer inte att ske på samma sätt i hela landet, eftersom de geografiska förutsättningarna varierar, men alla patienter med cancer ska få sina behov […]

Read More

Positiva effekter av riksdagsmotion

Riksdagen avslog motionen 2016/17:2709 Vård för diagnoser rörande underfunktion i lymfsystemet den 10 maj. Men motionen har inneburit att problemet har lyfts nationellt och nu börjar det röra på sig även regionalt. SÖF har träffat region- och landstingsråd i maj månad för att diskutera bristen på kunskap i vården, bristen på kompetens och på behandling […]

Read More

Nu finns diagnosfoldrarna i lager

Beställning kan ske via info@svenskodemforbundet.se Ordinarie medlemmar kan beställa upp till 5 st utan kostnad. Organisationer och företag betalar 40 kr för 10 st. Nedan finns foldrarna i pdfformat för utskrift Lipödem Lymfödem i arm Primärt lymfödem Sekundärt lymfödem i ben

Read More

Motionen om vård rörande underfunktion i lymsystemet avslogs

Riksdagen avstyrkte den 10 maj Marianne Pettersson (S) motion på förslag av Socialutskottet. Motivering: Samtliga motioner som rör specifika diagnoser avstyrks. SÖF går vidare med andra nationella kanaler samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete lokalt och regionalt. Det är till stor hjälp att lokalföreningarna driver SÖFs påverkansarbete i sina regioner.

Read More